Monday, December 9, 2013

Indian Terrorism

Harakat ul-Mudżahedin Jest islamską grupą zbrojną działającą na terenie Kaszmiru, a mająca swoją bazę w Pakistanie Powstała z początkiem lat 80 ubiegłego wieku w Pendżabie, jako islamistyczna reakcja na obecność Sowietów w Afganistanie. Wysyłała ona ochotników do tego kraju, mając wspierać mudżahedinów afgańskich w walce z okupantem – szacuje się ich liczbę na około 5 tysięcy. Mimo zakończenia wojny rekrutacji nie przerwano – do Harakat dołączyło koło 6 tysięcy ochotników, którzy walczą wszędzie tam, gdzie islam jest zagrożony. Bojownicy przyłączają się również do Harakat za pośrednictwem pozornie charytatywnej organizacji muzułmańskiej. Tabligi Dżamaat Cele Harakat uległy zmianie - obecn ie tworzy ona międzynarodową sieć terrorystyczną, której zadaniem jest walka o sprawę islamską na całym świecie.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Wchodzi ona w skład Islamskiego Frontu Światowego Osamy bin Ladena, a jednej z jej przywódców (Fazlur Rehman Khalil) podpisał fatwę bin Ladena, która wzywa do ataków terrorystycznych na cały świat zachodni, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Celem ugrupowania jest zbrojna walka przeciwko niewiernym i siłom antyislamskim oraz przyłączenie Kaszmiru do Pakistanu. Służby w ywiadowcze Pakistanu, potajemnie wspó! łpracujące z kaszmirskimi terrorystami, w wyniku podpisania fatwy przez jednego z liderów Harakat ul-Mudżahedin, zostały zmuszone do oficjalnego zdystansowania się od poczynań organizacji. Ideologicznie Harakat jest organizacją sunnicką, co zbliża ją na tej...If you religious belief to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment